Enver Colakovic: Pisac, Pjesnik, Prevodilac

Enver Colakovic je najbolji poeta i pisac Bosne. Autor legendarne Legende o Ali-pasi, Lokljana,
Malog Svijeta, Knjige Majci, Meluna i drugih romana.

Čuvalac književne ostavštine Envera Čolakovića

Dr. Zlatan Čolaković, sin Envera Čolakovića, bio je čuvalac i priredivač sveukupne književne ostavštine i rukopisa Envera Čolakovića, do svoje smrti.

Još kao mladić, dr. Čolaković je priredio prijepise cjelokupnog pjesničkog opusa svoga oca, te ovu ogromnu zbirku poezije pohranio na Institutu za književnost u Zagrebu. Objavio je i popis svih prijevoda austrijske poezije, neobjavljenog djela u cjelini. Takoder, u književnom časopisu"Kronika" objavio je detaljni opis cjelokupne književne ostavštine koju je podijelio i sortirao na slijedece literarne cjeline: poezija, proza, drama, autobiografska djela i prevodilačka djelatnost.

Poeziju je svrstao u kronologijski red, zbirke pjesama, poeme i lirska proza. Prozu je podijelio na romane, pripovjetke, novele, eseje i osvrte. Dramsko stvaralaštvo se sastoji: drama, komedija, radio-drama, te libreto. Autobiografska djela su: djela umjetnički oblikovana i dnevnici. Prevodilačka djelatnost s madarskog jezika se sastoji od prepjeva, romana, te pripovjedaka, novela, eseja i libreta. Prevodilačka djelatnost sa njemačkog jezika su prepjevi, drame i libreto. Takoder, uvrstio je prijevode s engleskog i francuskog jezika.

Književni opus Envera Čolakovića se sastoji od stotinu osamdeset šest djela. Dr. Zlatan Čolaković je osmislio i uredio zbirku pjesama Izabrane pjesme, zajedno sa ulomcima iz Enverovih dnevničkih zapisa, te opširnom bio-bibliografijom, koja postaje izvorište kasnijih referencija. Pripremio je nekoliko izdanja Legende o Ali-paši, te preveo roman na engleski jezik. Kompjuterski je pripremio za tisak Legendu o Ali-paši, Knjigu majci, Jedinac (roman u stihovima), Lokljani, liriku i ostala prozna djela.

Nažalost, prerana smrt nije mu dozvolila da dovrši ogromni zadatak objavljivanja kompletnih manuskripta svog oca, pisca, pjesnika i prevodioca Envera Čolakovića. S obzirom da je dr.Zlatan Čolaković jedini imao pravi uvid i istinsko poznavanje kapitalnog djela autora, svako dalje izdavanje i tiskanje ove neobjavljene literature će biti u skladu sa priredivačkim radom pokojnog dr. Zlatana Čolakovića.

Link: www.zlatancolakovic.com